دانشکده معماری و شهرسازی- کارکنان دانشکده
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

111111111111111111111111111111111111111111

نام مسئول وظایف داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیک
سعید محمودی مسئول دفتر ریاست دانشکده 8201 021-73228201
علی اکبر آدینه مسئول برگزاری دفاعیه های معماری، شهرسازی ، مرمت 8217 021-73228217
شکیبا ازناوی مسئول دبیرخانه 8204 021-73228204 Aznavish AT iust.ac.ir
اعظم اسلامی کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی) 8225 021-73228225 Eslamia AT iust.ac.ir
عباس امامی کارپرداز 8246 021-73228246  Emamia AT iust.ac.ir
مهندس زهره کریمی کارشناس فنی- مسئول سایت رایانه و مدیر وب سایت ، رابط خبری  و رابط اداری 8222 021-73228222  Karimiz AT iust.ac.ir
محمد تهرانی مدیر اجرایی - اداری 8215 021-73228215  Tehranim AT iut.ac.ir
احمد صالحی کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد معماری 8219 021-73228219  asalehi  AT iust.ac.ir
 دکتر پردیس بهمنی کارشناس آموزشی 8221 021-73228231
حمیده کماسائی کارشناس خدمات آموزشی (دکترا) 8248 021-73228248
امیرحسین شادمهر کارشناس کارگاهها 8216 021-73228216
زینت عبدی  مرکز تحقیقات 8221 021-73228221 abdiz AT iust.ac.ir
مهندس محسن ملوندی مدیر آموزش 8207 021-73228207 Malvandi AT iust.ac.ir
مریم لواف کارشناس امور پژوهشی 8206 021-73228206  lavafm AT iust.ac.ir
مریم امیری کارشناس خدمات آموزشی ارشد مرمت و شهرسازی ،طراحی صنعتی 8242 021-73228242 amiriy AT iust.ac.ir

1

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7135.8945.fa
برگشت به اصل مطلب