معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
محل برگزاری امتحانات مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/24 | 

با توجه به محدودیت تامین گاز برای دانشگاه و مشکل فراهم نمودن گرمایش همزمان فضای تمام دانشکده ها  به استحضار می رساند امتحانات روز یکشنبه مورخ  ۲۵ دیماه ۱۴۰۱ در هر دو نوبت صبح و عصر به صورت متمرکز در ساختمان علوم پایه، دانشکده فیزیک (ساختمان شماره ۲) و گروه معارف برگزار می گردد.

جزئیات محل و زمان برگزاری هر امتحان به شرح زیر قابل مشاهده می باشد.

 

امتحانات نوبت صبح
امتحانات نوبت عصر

 
معاونت آموزشی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.69797.fa
برگشت به اصل مطلب