معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/2 | 

قابل توجه پذیرفته‌شدگان دکتری سال ۱۴۰۰ (استعداد درخشان، روزانه و نوبت‌دوم) دانشگاه علم و صنعت ایران   ادامه مطلب>>آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.64447.fa
برگشت به اصل مطلب