دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
فراخوان برای انجام طرح های مطالعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 
دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه درصدد است انجام طرح های مطالغاتی با موضوعاتی که در متن کامل خبر آمده را به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه محول نماید. در این راستا از همکاران محترم هیات علمی علاقه مند دعوت می شود طرح پیشنهادی خود را به منظور بررسی و داوری حداکثر تا تاریخ 5/11/98 به دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه ارائه نمایند.
برای دیدن متن کامل فراخوان کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.58942.fa
برگشت به اصل مطلب