دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
نظرسنجی کارگاه " آشنایی با روش آموزش زبان انگلیسی به شیوه پرآموزی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 
بمنظور تکمیل فرم نظرسنجی کارگاه مذکور کلیک نمایید.
آموزش کارکنان
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.57925.fa
برگشت به اصل مطلب