دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
پرسشنامه نیاز سنجی زبان انگلیسی کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | 
برای تکمیل پرسشنامه نیاز سنجی زبان انگلیسی کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران کلیک نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.52095.fa
برگشت به اصل مطلب