دفتر برنامه، بودجه و طرح- فراخوان ها و فرم ها
فراخوان دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه برای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
فراخوان حمایت از پایان نامه
برای دیدن فراخوان دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه برای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و فرم مربوطه کلیک نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.3934.58846.fa
برگشت به اصل مطلب