دفتر برنامه، بودجه و طرح- مأموریت ها و مسئولیت های اصلی
معرفی فعالیتها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مأموریت­ ها و مسئولیت­ های اصلی مرکز
 الف- رییس مرکز
 • مدیریت،‌ هماهنگی، نظارت و هدایت گروه­ های تابعه مرکز
 • دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
 • عضویت حقوقی در شوراها و کمیته­ های مرتبط
 • پاسخگوئی در مورد مسئولیت­ ها، وظائف و عملکرد مرکز به مقامات و مراجع بالادستی
 
ب- دفتر رئیس
 • امور دبیرخانه ای مرکز
 • پاسخگوئی به مراجعات و تماس ­ها
 • جمع آوری و تدوین آمارهای رسمی مرتبط
 
پ- گروه برنامه ریزی و مطالعات راهبردی
 • امور ستادی مربوط به مطالعات و برنامه­ ریزی­ های راهبردی
 • امور ستادی مربوط به برنامه­ ریزی­ های عملیاتی
 • امور مرتبط با برگزاری جسلات شورای برنامه ریزی دانشگاه
 • همکاری با دفتر نظارت، ‌ارزیابی و تضمین کیفیت در ارزیابی برنامه­ ها،‌ عملکردها و تدوین گزارشات مربوطه
 • امور دبیرخانه ای مرتبط با زمینه مدیریت سبز
 
ت- گروه بودجه و اعتبارات
 • تنظیم لایحه بودجه سالیانه و بودجه تفصیلی
 • امور اجرائی و پیگیری­ های مربوط به دریافت بودجه عمومی دانشگاه
 • امور اجرائی مربوط به توزیع (تخصیص) و ابلاغ بودجه سالیانه واحدهای صف و ستاد دانشگاه
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارات تخصیص داده شده به واحدها با همکاری امور مالی دانشگاه
 • مجموعه فعالیت­های ستادی مرتبط با شناسائی و بهره­ برداری از فرصت­های درآمدزائی
 • مجموعه فعالیت­های مرتبط با تحول نظام بودجه­ ریزی سنتی به نظام بودجه­ ریزی عملیاتی
 
ث- گروه تشکیلات و تحول اداری
 • امور مربوط تهیه و بازنگری در نمودار سازمانی دانشگاه
 • امور مربوط به تهیه نمودار تفصیلی دانشگاه (عناوین و وظائف واحدهای صف و ستاد)
 • امور مربوط به پست­ های سازمانی و شرح وظائف مربوطه در نمودار تفصیلی دانشگاه
 • امور مربوط به نیازسنجی، ‌برنامه­ ریزی و برگزاری دوره های آموزشی اعضای غیر هیأت علمی
 • ارزیابی، ثبت و نگهداری سوابق دوره ­های آموزشی گذرانده شده اعضای غیر هیأت علمی
 • امور مربوط به برگزاری جلسات هیأت اجرائی اعضای غیر هیأت علمی، ‌ابلاغ و پیگیری مصوبات
 
ج- گروه طرح های عمرانی
 • نیاز سنجی­ های مرتبط با توسعۀ فضاهای فیزیکی
 • امور اجرائی مربوط به انتخاب پیمانکاران و مشاوران به منظور طراحی، ساخت و توسعه فضاهای فیزیکی در دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح پروژه­ های عمرانی
 • امور مرتبط با برگزاری شورای طرح­ های عمرانی دانشگاه و پیگیری مصوبات
 • پیگیری­ های لازم به منظور تأمین اعتبارات مرتبط با طرح­ های عمرانی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.1700.643.fa
برگشت به اصل مطلب