آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات 93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۱۳ | 
مقالات علمی سال  1395- 1393
مقالات ISI
P. Hamedani, A. Shoulaie, "A Comparative Study of Harmonic Distortion in Multicarrier Based PWM Switching Techniques for Cascaded H-Bridge Inverters", Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 16, No. 3, 2016.

1- S. Mohamadian, S. Castellan, A. Tessarolo, G. Ferrari and A. Shoulaie, "An Algebraic Algorithm for Motor Voltage Waveform Prediction in Dual-LCI Drives with Interconnected DC-Links", IEEE Transactions on Energy Conversion, 2016.

2- S. Mohamadian, A. Tessarolo, S. Castellan and A. Shoulaie, "Steady-State Simulation of LCI-Fed Synchronous Motor Drives through a Computationally-Efficient Algebraic Method", IEEE Transactions on Power Electronics, 2016.

3- P. Hamedani and A. Shoulaie, "Modification of the Field-Weakening Control Strategy for Linear Induction Motor Drives Considering the End Effect", AECE, Vol. 15, No. 3, 2015.
4- Y. Sangsefidi, S. Ziaeinejad, A. Mehrizi-sani, H. Pairodin-Nabi and A. Shoulaie, "Estimation of Stator Resistance in Direct Torque Control Synchronous Motor Drives", IEEE transaction on Energy Conversion,Vol. 30, No. 2, June 2015.
5- Y. Sangsefidi, S. Ziaeinejad, H.R.Pairodin Nabi, A. Shoulaie, "Induction motor Control Based on Approximate Stator Flux", IET Power Electronics, 2014.
مقالات علمی و پژوهشی

1-M. Soltani, M.H. Khanzadeh and A. Shoulaie, "Combined PWM Technique for Asymmetric Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter", IJMER, Vol. 5, Iss. 8, August 2015.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=23.2446.40827.fa
برگشت به اصل مطلب