آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

       

       دانشجویان دکترا

  • محمودرضا چنگیزیان
  • سیدمحمد سیدزاده
  • وحید عبدالهی
 

        دانشجویان کارشناسی ارشد

  • صادق اکبری
  • امین رحیم نژاد
  • مصطفی زراعتکار
  • علی اکبر عمارلو
  • محمد کرمعلی
  • امیررضا میزانی

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=23.1171.663.fa
برگشت به اصل مطلب