قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
فعالیتهای تحقیقاتی جاری در آزمایشگاه سنتز سرامیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سخنرانی دکتر فرهاد گلستانی فرد

سخنرانی دکتر فرهاد گلستانی فرد عضو قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی تحت عنوان "فعالیتهای تحقیقاتی جاری در آزمایشگاه سنتز سرامیک" در تاریخ دوشنبه 13/2/1389، ساعت 11 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید.


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15635.fa
برگشت به اصل مطلب