قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
انتخاب دکتر گلستانی فرد و دکتر رضایی به عنوان پژوهشگران نمونه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انتخاب آقایان دکتر فرهاد گلستانی فرد و دکتر حمیدرضا رضایی به عنوان پژوهشگران نمونه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در سال 1387 را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15416.fa
برگشت به اصل مطلب