قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 ارتقاء علمی شایسته جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی عضو محترم هیات علمی گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد و متالورژی و نیز عضو قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی از رتبه دانشیاری به استادی را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15415.fa
برگشت به اصل مطلب