قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
کارگاه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  کارگاه آموزشی

  در روز یکشنبه مورخ 16/4/87 قطب علمی مواد پیشرفته با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان “Characterization of Nanomaterials” نمود. مدرس این دوره یک روزه دکتر حجت ا... ولی مدیر مرکز میکروسکوپ الکترونی دانشگاه مک گیل کانادا بودند که اولین مقالات خود را در زمینه نانو در سال 1986 ارائه نموده اند. ایشان در این کارگاه آموزشی پیرامون نحوه آماده سازی نمونه، تصویربرداری و آنالیز نمونه های نانو ساختار در میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری و نیز معرفی تکنیک Nano SIMS به بحث پرداختند. در قسمت دوم دکتر فرزاد جلیلیان به تکنیک EBSD و نحوه آماده سازی نمونه های مربوط به این روش اشاره نمودند. در پایان نیز شرکت کنندگان پرسشهای خود را پیرامون مباحث مطرح شده و مسائل کاربردی مربوط به میکروسکوپ های نوری و الکترونی بیان نمودند .

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15411.fa
برگشت به اصل مطلب