قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
سخنرانی پروفسور Ian Bruce

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  سخنرانی پروفسور Ian Bruce

 

 

 

 

  سخنرانی پروفسور یان بروس ازدانشکده علوم زیستی دانشگاه کنت انگلستان (تحت عنوان:

   Recent Advantage in Nanobiotechnology 

  در تاریخ چهارشنبه 23/2/1388، ساعت 11 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. پروفسور یان بروس استاد و رئیس مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی در دانشگاه کنت انگلستان بوده و دارای تالیفات و تحقیقات متعددی در حوزه های کاربرد فناوری نانو در علوم پزشکی، ژنتیک مولکولی و بیولوژی مولکولی، شیمی و علوم سطح، مهندسی مواد و فرایندهای سنتز مواد شیمیایی آلی می باشند. در این سخنرانی دست یافتهای اخیر در زمینه کاربردهای علوم و فناوری نانو در حوزه علوم پزشکی و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مسائل مطرح شده می توان به بررسی نقش مهم مواد نانو و تکنولوژی ذرات فوق ریز در عملیات رهایش دارو و دارو رسانی به ارگانهای خاص بدن به صورت هوشمند و هدفدار اشاره نمود. همچنین نقش ذرات نانوی جدیدا توسعه یافته در درمان برخی بیماریهای خاص ویروسی و نیز انواعی از سرطانها مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه سایر کاربردهای تکنولوژی نانو در حوزه تشخیص بیماریها و نیز ادوات و تجهیزات مهندسی پزشکی ارائه گردید.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15406.fa
برگشت به اصل مطلب