قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
هفتمین کنگره سرامیک ایران اردیبهشت 1388

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هفتمین کنگره سرامیک ایران اردیبهشت 1388

  هفتمین کنگره سرامیک ایران در روزهای 8 و 9 اردیبهشت 1388 در مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار شد. قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز به عنوان یکی از حامیان و شرکت کنندگان، در برگزاری این کنگره به همراه انجمن سرامیک ایران و سایر نهادها و شرکتهای وابسته همکاری اجرایی، آموزشی و بین المللی داشت.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15405.fa
برگشت به اصل مطلب