قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
ثبت اختراع بین المللی در سال 1388

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ثبت اختراع بین المللی در سال 1388

  ثبت اختراع بین المللی تحت عنوان:

  " (Method of Preparing Phenolic Resin/Carbon Nano Materials (Hybrid Resin "

  در تاریخ Dec 24, 2009 در سازمان US PATENT توسط توسط اعضاء محترم قطب آقایان دکتر گلستانی فرد و دکتر سرپولکی و با همکاری آقای مهندس شریف شیخ الاسلام انجام پذیرفت. این موفقیت را به ایشان و همکاران محترم تبریک می گوییم.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15401.fa
برگشت به اصل مطلب