قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- امکانات و آزمایشگاه ها
آزمایشگاههای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه فرایند ساخت سرامیک:

  این آزمایشگاه قابلیت انجام فعالیت های زیر را دارا می باشد :

  اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی دوغابهای سرامیکی،‌ عملیات حرارتی بر روی نمونه‌های سرامیکی، ساخت انواع بدنه‌های پرسلانی و بررسی خواص فیزیکی و شیمیائی آنها، شکل دادن به طریقه پرس، اکستروژن و ریخته‌گری دوغابی، اندازه‌گیری درصد رطوبت و درصد مواد فرار، اندازه‌گیری پلاستیسیته، اندازه‌گیری دانسیته و تخلخل، اندازه‌گیری استحکام فشاری سرد و استحکام خمشی سرد، اندازه‌گیری تغییرات انقباض، اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت، بررسی و آزمایش بر روی انواع مواد اولیه سرامیکی

  AWT IMAGE

  

  آزمایشگاه شیشه و لعاب:

  این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمایش های زیر را دارا می باشد:

  آزمایش های فیزیکی شیشه،‌ استحکام شیشه‌های معمولی، تمپر و استحکام شیشه تمپر شده، تعیین TG

  آزمایش های شیمیائی شیشه: ساخت شیشه‌های سودالایم، ب و راتی، سودالایم رنگی، سربی، سربی رنگی، شیشه سرامیک، شیشه وایکور، رنگبری شیشه، اسیدشوئی برای بالا بردن استحکام.

  اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  •   کوره های الکتریکی o C 1750-1200
  •    کوره گازی
  •   Fast mill
  •   PSA

AWT IMAGE 

  

  آزمایشگاه عملیات حرارتی:

  در این آزمایشگاه به کمک کوره‌های موجود انواع روشهای عملیات حرارتی بر روی فلزات قابل انجام می‌باشد . اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  •    10 کوره عملیا ت حرارتی o C 1250
  •   کوره SiC o C 1500  

  AWT IMAGE

  آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروسرامیکها و فریت‌های مغناطیسی:

  این آزمایشگاه در زمینه تحقیق بر روی مواد و قطعات الکتروسرامیکی و فریت‌های مغناطیسی فعالیت می‌نماید اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  •    Melt Spinning
  •  کوره تیوبی با اتمسفر کنترل شده

  AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=22.1197.15458.fa
برگشت به اصل مطلب