قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- امکانات و آزمایشگاه ها
آزمایشگاههای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه پیرومتالورژی:

  این آزمایشگاه قابلیت استحصال فلزات از سنگ معادن مربوطه یا از دیگر ناخالصی های موجود را به وسیله اعمال حرارت دارد . در این فضای تحقیقاتی عملیات ذوب Smelting ، تشویه Roasting ، تقطیر و تصعید انجام می پذیرد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •  سنگ شکن
 •  کوره‌های مقاومتی الکتریکی تا دمای ° C 1500
 •  سیستم الکترولیز نمک مذاب    

AWT IMAGE

 

  آزمایشگاه جریان مذاب:

  در این آزمایشگاه کلیه مراحل ورود مذاب به حوضچه راهگاهی، راهگاه عمودی، پای راهگاه، مقطع ورودی به قالب شبیه‌سازی فیزیکی می‌شود. ورود حبابهای گازی،‌تشکیل آشفتگی، تشکیل مناطق خالی را به راحتی می‌توان در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  v دوربین فیلمبرداری، انتقال فیلم به مانیتور کامپیوتر و تحلیل عکسها از طریق کامپیوتر،

  v الکترودهای مطالعه سرعت جریان مذاب،

  v نرم افزار محاسبه دقیق سرعت مذاب در حوضچه

 

  آزمایشگاه ریخته‌گری و انجماد:

  در این آزمایشگاه شرایط انجماد قطعات و آلیاژهای مختلف بررسی و اطلاعات تجربی جهت شبیه‌سازی انجماد آلیاژها به دست می آید. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •  کامپیوتر SPARK با سیستم عامل Unix ، 2 دستگاه
 •   PLT
 •  دستگاه آنالیز حرارتی
 •  کوره های القایی با ظرفیتهای 5 و 30 کیلوگرم
 •  کوره های مقاومتی برای ذوب فلزات غیرآهنی
 •   نرم افزارهای شبیه سازی انجماد

   آزمایشگاه مواد نسوز:

  در این آزمایشگاه تحقیقات در زمینه بهبود کیفیت محصولات تولیدی در ایران، خدمات مشاوره‌ای در زمینه مواد اولیه و تکنولوژی مواد نسوز، انجام آزمایشات و تستها بر روی مواد نسوز مطابق با استانداردهای ISO ، PRE ، ASTM و DIN صورت می‌پذیرد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •    CCS
 •    HMOR
 •   کوره های دمای ° C 1800
 •   کوره تیوبی با اتمسفر کنترل شده  

AWT IMAGE

  

  آزمایشگاه سنتز سرامیک:

  این آزمایشگاه دارای امکانات متنوعی برای به انجام رساندن تحقیقات در زمینه مواد دیرگداز، سرامیکهای مهندسی و الکتروسرامیکها می‌باشد. . اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •   کوره تیوبی با اتمسفر کنترل شده تا دمای ° C 1650
 •   کوره تیوبی با اتمسفر خلأ تا دمای ° C 1750
 •   کوره‌های آزمایشگاهی با دمای کاری ° C 1750
 •   ویسکومتر چرخشی
 •   میکروسکوپ نوری

 

  AWT IMAGE

  آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی مواد:

  این آزمایشگاه قابلیت تعیین خواص مکانیکی از جمله سختی و میکروسختی، استحکام مکانیکی و سایر خواص مکانیکی قطعات مختلف را دارد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •    سختی سنجی به روشهای ویکرز- برینل- راکول C و میکروسختی
 •    دستگاه مقاومت به ضربه
 •    دستگاه تعیین استحکام مکانیکی (کشش- فشار- خمش) 

 

  AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=22.1197.15457.fa
برگشت به اصل مطلب