قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- امکانات و آزمایشگاه ها
آزمایشگاههای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه آنالیز حرارتی:

  این آزمایشگاه قابلیت مطالعه رفتار حرارتی مواد از قبیل اندازه گیری تغییرات انرژی، وزن و مطالعه مکانیزم تشکیل ترکیبات را دارد و نتایج آن مکمل نتایج XRD می باشد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  •   TGA
  •   DTA

  v ترازوی دیجیتالی با دقت 0001/0 گرم  

 

AWT IMAGE

  

  آزمایشگاه متالوگرافی و سراموگرافی:‌

  این آزمایشگاه قابلیت انجام آماده سازی های اولیه ازقبیل برش، مانت و پولیش روی نمونه های هادی و غیرهادی، سختی سنجی و نیز بررسی های میکروسکوپی و عکسبرداری را دارد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  •   میکروسکوپهای نوری
  •   ساینده ها و پولیشرها
  •   مانت گرم و سرد
  •   ابزار برش
  •   میکرو سختی سنج
  •   اطاق تاریک

 

  AWT IMAGE

 

  آزمایشگاه ذوب و ریخته‌گری در خلأ (VIM) :

  این آزمایشگاه قابلیت تولید آلیاژهای پیشرفته را دارد. .اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  v کوره القایی ºC 1700با ظرفیت Kg 40، میزان خلاء: mbar 10-7، فرکانس: kHz 4، توان: kw 60

 

  AWT IMAGE

 

  آزمایشگاه هیدرومتالورژی:

  این آزمایشگاه قابلیت فرآوری مواد اولیه کم عیار به منظور آماده‌سازی و استخراج عناصر ارزشمند همراه را دارد. .اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  v دستگاه جذب اتمی

  •   UV-VIS
  •   pH meter

 

  AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=22.1197.15456.fa
برگشت به اصل مطلب