دانشکده مهندسی خودرو- انجمن علمی
آشنایی با زنجیره ارزش افزوده در صنعت خودرو ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 

آشنایی با زنجیره ارزش افزوده در صنعت خودرو ایران

سخنران: دکتر امیر حسن کاکایی (دانشیار دانشکده مهندسی خودرو)

AWT IMAGE

دوشنبه 22 آذر ساعت 13
دانشکده مهندسی خودرو

حضور برای عموم آزاد است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=21.12091.47613.fa
برگشت به اصل مطلب