دانشکده شیمی- طرحهای پژوهشی 87
لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته 87

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طرف قرارداد

  نام مجری

عنوان پروژه

  شرکت ملی نفت ایران

  منصور انبیاء

  گلهای حفاری و نقش مواد افزودنی در بهینه سازی خواص کاربردی آنها

  دانشگاه محقق اردبیلی

  یعقوب اسدی قشلاق

  انجام آنالیز شیمیایی بر روی ترکیبات آفت کشهای اورگانوفسفرو،اورگانوکلرو،پایروتیروئیدی،و مس و نیترات بر روی محصولات سیب زمینی و گوجه فرنگی

  شرکت گاز تهران بزرگ

  منصور انبیاء

  بررسی تاثیرات مرکاپتان بر روی انسان و محیط زیست و معرفی جایگزین مناسب

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.8332.10924.fa
برگشت به اصل مطلب