دانشکده شیمی- اطلاعیه های دانشجویی
تصویب موضوع پایان نامه قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی دانشجویان ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
دانشجویان کارشناسی ارشد
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.7621.54999.fa
برگشت به اصل مطلب