دانشکده شیمی- آزمایشگاه تحقیقاتی مواد نانوپروس
آزمایشگاه تحقیقاتی مواد نانوپروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آزمایشگاه تحقیقاتی مواد نانوپروس


AWT IMAGE

  دستگاه های موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: کوره الکتریکی، کوره آون خلاء، کوره آون معمولی، حمام، ترازوی دیجیتالی، همزن مغناطیسی، پمپ خلاء، Shaker، میز ترازو، دستگاه Dosimat، کوره تیوبی خلاء، روتاری، منتل با حجم 2000CC و با حجم 50 CC

تلفن تماس: 77240540 ( داخلی: 2751 )

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.7560.9564.fa
برگشت به اصل مطلب