دانشکده شیمی- اخبار علمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم اکرم کربلائی حسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/2 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
خانم  اکرم کربلائی حسینی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ  ۵/۱۱/۱۴۰۱ از رساله دکتری خود تحت عنوان" طراحی، سنتز و شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی جدید بر پایه تیازول "با راهنمایی خانم دکتر آزاده­ تجردی دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنمای اول: .دکتر آزاده تجردی
  هیات داوران: آقای دکتر رحمت الله رحیمی-خانم دکتر فرانک منطقی-خانم دکتر میترا قاسم زاده-خانم دکتر ژانت سلیمان نژاد
  این جلسه ساعت  ۱۲-۱۰ روز چهارشنبه در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
  چکیده :
در این کار تحقیقاتی پلیمرهای کوئوردیناسیونی (چارچوب­های فلز-آلی) جدید بر پایه­ی لیگاندهای تیازولی و لیگاندهای دی­کربوکسیلاتی اکسیژن دهنده طراحی و سنتز شدند. این ترکیب­ها با استفاده از بلور­نگاری پرتو ایکس (SCXRD) و سایر روش­ها از جمله CHNS، FTIR، TGA، PXRD شناسایی شدند. [Cd(DPTTZ)(۵-AIP)] (IUST-۱) سنتز شده به روش صوت­شیمی به عنوان پیش­ماده برای تهیه نانوذرات CdSO۴.H۲O استفاده شد. واردکردن ترکیب تیازولو [۵،۴-d]تیازول به داخل چارچوب­های فلز-آلی کادمیوم منجر به ساخت چارچوب­های فلز-آلی لومینسانس جدید به عنوان حسگرهای دوگانه شد. IUST-۱ و [Cd(DPTTZ)(OBA)] (IUST-۳) خواص لومینسانس عالی و پایداری خوبی در آب نشان دادند. آزمایش­های لومینسانس نشان­داد که IUST-۱ و IUST-۳ ترکیب­هایی با حساسیت و انتخاب­پذیری بالا برای تشخیص ترکیب­های آروماتیک و آنیون­ها هستند. افزون بر این، مکانیسم خاموشی فلوئورسانس بررسی شد. [Zn۲(DPTTZ)(OBA)۲] (IUST-۲) برای حذف یون­های سرب و جیوه از آب استفاده شد. تاثیر pH، زمان جذب و غلطت اولیه یون­ها برای حذف سرب و جیوه توسط IUST-۲ مطالعه شد. نتایج نشان داد که حذف یون­های سرب و جیوه از آب به ترتیب با بازده بیشتر از ۹۷ و ۸۷ درصد توسط IUST-۲ انجام می­شود. همچنین مکانیسم حذف یون­های سرب و جیوه توسط IUST-۲ بررسی شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6998.70034.fa.html
برگشت به اصل مطلب