دانشکده شیمی- اخبار علمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای کورش حمیدیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
آقای کورش حمیدیان دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز، شناسایی و کاربرد رنگدانه­های آزو-شیف باز در سلول­های خورشیدی رنگ-حساس (DSSC) و صنعت رنگرزی " با راهنمایی آقای دکتر رحمت اله رحیمی دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنمای اول: دکتر رحمت اله رحیمی
  استاد راهنمای دوم: ............................................
  هیات داوران: خانم دکتر محبوبه ربانی، دکتر علی ملکی، دکتر علیرضا اخباری و خانم دکتر سارا ایوانی
  این جلسه ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه در .................. دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
  چکیده :
در این تحقیق، خواص و برخی از کاربردهای یک خانواده از مولکول‌های رنگ آزو-شیف باز (AD۱-AD۵) بررسی شده است. تأثیر گروه‌های مختلف پیونددهنده آمینی بر پایداری حرارتی، رفتار الکتروشیمیایی و پایداری شیمیایی ترکیبات تعیین و مورد بحث قرار گرفت. همچنین، رنگ­های آزو-شیف باز را با نانو ذرات نقره (AgNPs) با یک روش سبز واکنش داده و هیبریدهای AgNPs/AD۱-AD۵ سنتز و شناسایی شدند. فعالیت ضد میکروبی رنگ‌های آزو-شیف باز و هیبریدهای نانو نقره آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی در برابر عوامل مختلف بیماری‌زا از جمله باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی و قارچ آسپرژیلوس آزموده شد. برخلاف ترکیبات آزو-شیف باز، ترکیبات AgNPs/AD هم بر روی باکتری‌های گرم مثبت و هم منفی مؤثر بودند. علاوه بر این، AgNPs/AD۳ و AgNPs/AD۵ قادر به جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس بودند. در این تحقیق همچنین، از مولکول‌های رنگ آزو-شیف باز (AD۱-AD۵) که حاوی چندین گروه دهنده و گیرنده با دو قسمت π-فاصله دهنده هستند به‌عنوان مواد حساس به نور برای ساخت سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ (DSSC) جدید بر پایه نیمه‌هادی TiO۲ اصلاح‌شده استفاده شد. اصلاح سطح TiO۲ با ادغام نیتروژن و گرافن در بستر تیتانیم دی‌اکسید انجام شد. اثر یک سیستم π-مزدوج و ساختار مولکول‌های رنگ بر عملکرد فتوولتائیک سلول و بازده تبدیل انرژی با استفاده از دو الکترولیت مختلف بر پایه ید و کبالت مقایسه شده است. نتایج نشان داد که سلول خورشیدی ساخته شده با فوتوآند برپایه رنگ آزو-شیف باز، حاوی نیترو-فنیلن دی آمین (AD۴)، بالاترین مقدار بازده کوانتومی )۷۵%(IPCE= و بهترین بازده تبدیل عملکرد کلی (%η=۳/۸۲) را دارد.  همچنین، میزان بازده سلول خورشیدی در حضور الکترولیت I¯/I۳¯ بالاتر است. اسپکتروسکوپی UV-Vis برای مطالعه واکنش کمپلکس شدن بین یون‌های Cu۲+، Co۲+ و Ni۲+ با ترکیب آزو-شیف باز AD۲ در یک مخلوط دوجزئی از (۱:۱) DMSO/CHCl۳ در دماهای مختلف استفاده شد. ثابت تشکیل کمپلکس در دماهای مختلف با استفاده از داده‌های جذب نسبت مولی و نرم‌افزار متلب به دست آمد. ثابت‌های پایداری کمپلکس‌های آزو-شیف باز با کاتیون­های Cu۲+، Ni۲+ و Co۲+ از ترتیب Cu۲+>Co۲+>Ni۲+  پیروی می‌کنند. مقادیر آنتالپی و آنتروپی برای واکنش کمپلکس شدن از وابستگی دما به ثابت تشکیل به دست آمد که آنتروپی عامل پایدارکننده و آنتالپی ناپایدارکننده است. در این تحقیق، ماده رنگزای بیس­آزو دیسپرس جدید بر پایه آزو-شیف باز (AD۲) و کپملکس­های کبالـت (II)، نیکل(II)  و مس(II) آن و همچنین هیبرید AgNPs/AD۲ بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. اندازه گیری خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده نشان داد که تمامی کمپلکس‌های رنگزا از ثبات شستشویی (۴)، سایشی (۴)، عرق بدن (۴ تا ۵) خوب، ثبات نوری (۴ تا ۵) و ثبات حرارتی خوب (۵) برخوردارند. همچنین استفاده از هیبرید AgNPs/AD۲ به طور کلی موجب بهبود خواص ثباتی می­شود.

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.65243.fa
برگشت به اصل مطلب