دانشکده شیمی- اخبار علمی
برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/6 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
 
آقای وهاب سلطانی نژاد دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۸/۱۱/۹۹ از رساله دکتری خود تحت عنوان" تهیه، شناسایی و بررسی رفتار الکتروشیمیایی نانوفتوکاتالیست های هیبریدی بر پایه ماکرو مولکولهای آلی و کاربرد آنها در رفع آلاینده های آلی " با راهنمایی آقای دکتر علی ملکی دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنما: دکتر علی ملکی
  اساتید مشاور: دکتر هادی بیت الهی، دکتر روح اله زارع دورابی
  هیات داوران: دکتر حسین غفوری، دکتر علی غفاری نژاد، دکتر حسین صباحی و خانم دکتر سرور رمضانپور
  این جلسه ساعت  ۱۳ روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
  چکیده :
در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده، در ابتدا تهیه و شناسایی نانوفتوکاتالیست های هیبریدی بر پایه ماکرومولکول (پلی وینیل الکل،کیتوسان،کلروفیل) انجام شد سپس استفاده و کاربرد آنها در رفع آلاینده های آلی، به عنوان یک نانو فوتوکاتالیست موثر برای تخریب آبی متیلن (MB) ، ۴-کلروفنل –CP) ۴)و قرمز کنگو (CR) بررسی شد. همچنین خواص ضد باکتریایی نانوفتوکاتالیست های سنتز شده با روش انتشار دیسک آگار و روش شمارنده کلنی بر روی باکتری های S. aureus و E. coli مورد بررسی قرار گرفت. آلودگی باکتریایی خطرات جدی برای سلامتی انسان است، بنابراین توانایی ضد میکروبی مواد سنتز شده از رشد باکتری های S. aureus و E. coli جلوگیری می کند. استفاده از مواد سبز، فرآیند سنتز آسان، روش استخراج ساده، پروتکل سازگار با محیط زیست، راندمان حذف بالا و خاصیت ضد باکتری قابل توجه از مزایای کار حاضر است. همچنین رفتار الکتروشیمیایی نانوکاتالیست های ساخته شده بررسی شد. بدین منظور از نانوکاتالیست های ساخته شده برای اصلاح الکترودها(الکترودهای صفحه چاپی) و کاربرد این الکترودها در اندازه گیری مواد آلاینده استفاده شد.
نانوفتوکاتالیست های ساخته شده می توانند‌ در ساخت حسگرها و زیست حسگرها استفاده می‌شود و راهی برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی مواد فراهم ‌نمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.62427.fa
برگشت به اصل مطلب