دانشکده شیمی- اخبار علمی
برگزاری بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/18 | 

بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران  شهریور سال 1396 در دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.49015.fa
برگشت به اصل مطلب