دانشکده شیمی- اخبار علمی
پژوهشگر برتر دانشکده شیمی در سال 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEدر مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، جناب آقای دکتر منصور انبیاء به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شیمی در سال 92 انتخاب شدند. دانشکده شیمی این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیق روزافزون را دارند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.35450.fa
برگشت به اصل مطلب