دانشکده شیمی- بیانیه های رئیس دانشکده
بیانیه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیانیه ارزش

دانشکده شیمی با الگو پذیری از اصول و بنیان های تعیین شده در سند توسعه علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نهادی است که برای تکریم، حفظ شان والای انسانی استادان، دانشجویان و کارکنان، جستجو و کاوش برای زایندگی و تولید دانش و رسیدن به تراز علمی و پژوهشی در سطح دانشگاههای مشهور جهانی، سعی وافر دارد.

بیانیه چشم انداز

دانشکده شیمی در چارچوب افق بلند مدت دانشگاه علم و صنعت ایران نهادی است:

- هوشمند در زمینه شناخت نیازهای علمی کشور در حوزه صنعت

- فعال در دستیابی به یافته های علمی نو و جدید

- مصمم در پرورش و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز.

بیانیه ماموریت

دانشکده شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران مجموعه ای است که برای پاسخگویی به نیاز بخش های مختلف صنعتی به نیروی انسانی کارآمد و متخصص و کشف ناشناخته ها و گسترش مرزهای دانش تلاش می کند.

برای پشتیبانی از این ماموریت متعهد می شویم:

- بر مسوولیت خود به عنوان بخشی از یکی از دانشگاههای بزرگ کشور همواره وقوف کامل داشته باشیم

- روابط و پیوند صمیمانه میان اساتید و دانشجویان را با ایجاد و توسعه محیط صمیمی و پر نشاط استحکام بخشیم

- زمینه دستیابی به تازه ترین منابع و یافته های علمی مرتبط با رشته علمی مربوط را فراهم سازیم

- پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی را مورد استفاده قرار دهیم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6694.11245.fa
برگشت به اصل مطلب