دانشکده شیمی- مقاطع آموزشی
مقاطع آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 1- دوره کارشناسی ارشد شیمی:

 دوره ای با گرایش های تخصصی 5 گانه (شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و شیمی کاربردی) است که مشخصات هر گرایش با دروس اختصاصی آن گرایش و محتوای پایان نامه تعیین می گردد.

 

 2- دوره دکتری شیمی:

 دوره ای تمام وقت و بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند.


هدف:

 1- رشد اتکاء به نفس و قوه ابتکار و پژوهش در دانشجو جهت انجام تحقیق مستقل در شیمی

2- افزایش توانایی و مهارت دانشجو به منظور احراز مسئولیت های شغلی در سطح یک صاحب نظر در یکی از زمینه های شیمی، با توجه به نیازهای جامعه ( تربیت کادر آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، صنعتی، دولتی و غیردولتی)

3- رشد تعمق و نگرش کلی دانشجو در علم شیمی به منظور بالا بردن توانایی در درک مسائل، در ارتباط با یکدیگر و کاربرد این توانایی در رفع نیازهای جامعه.

 

ضرورت و اهمیت:

اهمیت این دوره با توجه به نکات فوق الذکر در جهت استقلال اقتصادی و خودکفایی صنعتی و نیاز کشور به تکنولوژی نانو و انرژی های نو بیش از پیش احساس می گردد و به منظور

الف) رفع کمبود هیات علمی برای دانشگاه های کشور

ب) تربیت محققین و پژوهشگران مجرب برای کار در موسسات تحقیقاتی و صنعتی کشور درنتیجه کوشش در رفع وابستگی تحقیقاتی کشور.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6414.9220.fa
برگشت به اصل مطلب