دانشکده شیمی- کنفرانس ها و همایش ها
کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۴ | 
AWT IMAGE

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی روزجمعه 26 اردیبهشت ماه 1392 در مرکز همایش های بین المللی آبگینه تهران برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6400.26906.fa
برگشت به اصل مطلب