دانشکده شیمی- کنفرانس ها و همایش ها
کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/6/28 | 

اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی در تاریخ8 آذر ماه 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6400.25568.fa
برگشت به اصل مطلب