دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر تجردی
اختراعات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اختراعات

1- سنتز نانورنگدانه کبالت – آلومینات در مقیاس nm 40-30 به روش های تخریب حرارتی با استفاده از لیگاند ساکاروز و مایکروویو در حضور گرافیت ( دی 1387)
2- سنتز و توصیف نانوساختارهای منحصر به فرد کادمیم اکسید و کاربردشان در حذف پر قدرت رنگهای سرطانزا از پسابهای صنعتی ( بهمن 1390)
3- ساخت نانوکامپوزیت های رزین اپوکسی /نانوکلی/مواد تقویت کننده و کاربرد در محافظت از فرآیند خوردگی (اسفند 1394)
4- ساخت آشکارساز اپتیکی گازکرومیک ( 1396)
5- فرآیند تولید سیلیکاآئروژل نانومتخلخل از نخاله های ساختمانی (1397)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.2822.9347.fa
برگشت به اصل مطلب