دانشکده شیمی- دکتر صادق رستم نیا
Rostamnia

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/17 | 

خانه     صادق رستم نیا     تیم تحقیقاتی     زمینه کاری     مقالات/انتشارات    کنفرانس    افتخارات     اخبار     En
صادق رستم نیا
استاد گروه شیمی آلی
پست الکترونیک :      rostamnia AT iust.ac.ir
                          srostamnia AT gmail.com
شماره تلفن :
دورنگار : 
    
      
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.19414.65286.fa.html
برگشت به اصل مطلب