دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار آموزشی
برگزار یک دوره دو ماهه آموزشی در سوئد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | 

AWT IMAGEارائه دوره مشترک و تدریس عضو برجسته دانشکده راه آهن در دانشگاه لولئا سوئد

آقای دکتر بیژن معاونی یک دوره دو ماهه تدریس را به همراه ارائه سمینارهای مختلف در دانشگاه لولئا و چالمرز سوئد در تابستان سال 95برگزار نمودند

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.3982.47307.fa
برگشت به اصل مطلب