دانشکده مهندسی راه آهن- فیلم کلاسها
test

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

کمک آموزشی - فیلم کلاسها

AWT IMAGE

لطفا مطلب طرح ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده که به بیان دیدگاه و اهداف دست اندرکاران این طرح پرداخته مطالعه کنید و با دادن نظر در بخش نظرات کاربران در انتهای صفحه مزبور ما را در ارتقای سطح کیفی و نزدیکی سریعتر به اهداف یاری نمایید.

توجه : کلیه فایل های ستون فلش همراه با صدا می باشد

برای اجرای فایل های ستون فیلم نیاز به برنامه realplayer می باشد

جدول فیلم دروس مقطع کارشناسی ارشد

گرایش

مقطع

نام استاد

نام درس

خط و سازه های ریلی

کارشناسی ارشد

دکتر اسماعیلی

زیر سازی مسیر پیشرفته

ایمنی در راه آهن

کارشناسی ارشد

دکتر آقایی

تحلیل سوانح

جدول فیلم دروس مقطع کارشناسی

گرایش

مقطع

نام استاد

نام درس

خط و سازه های ریلی

کارشناسی

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

خط و سازه های ریلی

کارشناسی

دکتر تدین

تکنولوژی بتن

خط و سازه های ریلی

کارشناسی

دکتر تدین

تعمیر و نگهداری سازه ها

ماشین های ریلی

کارشناسی

دکتر یونسیان

مقاومت 2

حمل و نقل ریلی

کارشناسی

مهندس آذری

طراحی ایستگاه

خط و سازه های ریلی

کارشناسی

مهندس فاضل

آزمایشگاه تکنولوژی بتن


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.3330.8569.fa.html
برگشت به اصل مطلب