دانشکده مهندسی راه آهن- آزمایشگاه ترمز
آزمایشگاه ترمز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه ترمز:

آزمایشگاه ترمزهای قطار  با هدف آشنا سازی دانشجویان با انواع سیستم های ترمز گیری  در قطار و دستگاههای جانیی مورد استفاده  در این رابطه در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران تأسیس شده است. شرح دستگاههای موجود در این آزمایشگاه و موارد استفاده آن به شرح ذیل میباشد.

  

  نام دستگاه: شبیه ساز آموزش سیستم ترمز واگن اکسپرس

  در ساخت این دستگاه، سعی شده است تا مجموعه المان های سیستم ترمز واگن اکسپرس به همراه سیستم لوله کشی مناسب به یکدیگر اتصال یابند تا عملکردهای مختلف ترمزی نظیر هواگیری سیستم ترمز، ترمزگیری تدریجی، ترمز گیری سریع، عملکرد ترمز دستی و ... به طور عملی مشاهده گردد و نتایج آن به صورت گراف ثبت شود. همچنین امکان اندازه گیری فشار و نسبت تغییر اساسی در نقاط حساس سیستم به دلیل نصب ترانسدیوسر وجود دارد.

 

 

AWT IMAGE

 

  نام دستگاه:دستگاه تست KES

  توسط این دستگاه , امکان تست سوپاپ سه قلو, سوپاپ تسریع, سوپاپ تبدیل و سوپاپ RF وجود دارد.

 

  AWT IMAGE

 

  نام دستگاه: شبیه ساز آموزشی سیستم ترمز لوکوموتیو مدل GT26CW

  این دستگاه قابلیت شبیه سازی یک مدار واقعی، ثبت کلیه فشار، زمانهای افت و خیز و گراف های مربوطه را در سیستم ترمز 26L داراست. همچنین سیستم نرم افزاری تعبیه شده به روی آن، امکان بررسی های تحلیلی بر روی رفتار ترمزی را فراهم می سازد.

 

AWT IMAGE

 

  دستگاه تست سیلندر ترمز CK10

  این دستگاه جهت ارزیابی سیلندر ترمز CK10 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  دستگاه تست ضد لغزنده

  این دستگاه جهت ارزیابی سیستم ضد لغزنده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  دستگاه شبیه ساز Full-scale ترمز 24 واگنه

  این دستگاه در حال تجهیز می باشد.

 

 

 AWT IMAGE

 

 

  علاوه بر موارد فوق امکان تغییر چیدمان شبیه سازهای موجود جهت انجام پروژه های خاص تحقیقاتی تحصیلت تکمیلی یا صنعتی در رابطه با المانهای گوناگون در سیستم ترمز قطار وجود دارد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.3314.3219.fa
برگشت به اصل مطلب