دانشکده مهندسی راه آهن- فرشاد سیامک
فرشاد.اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

   

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: فرشاد

  نام: سیامک

  تاریخ تولد : 1343

  مرتبه علمی : استادیار

  گروه : راه آهن برقی

  تلفن داخلی:

  E-mail : farshad@iust.ac.ir

 

 

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی برق، رشته تحصیلی برقی کردن و اتوماسیون راه آهن، محل تحصیل دانشگاه جیائوتونگ پکن- چین، تاریخ اخذ: 1379

  - فوق لیسانس دکترای مهندسی برق، رشته تحصیلی قدرت، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت، تاریخ اخذ: 1368

  - لیسانس دکترای مهندسی برق، رشته تحصیلی قدرت، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت، تاریخ اخذ: 1366

  - دوره های آموزشی گذرانده :...... تعداد :..... نمونه :

  - زمینه های تخصصی وتحقیقاتی (از فهرست اولویت های علمی دانشگاه :

  1 ـ تحلیل شبکه تغذیه راه آههای برقی (پست کشش- بالاسری – ریل سوم)

  2ـ تجهیزات شبکه تغذیه راه آههای برقی (پست کشش- بالاسری – ریل سوم)

  3ـ کنترل ترکشن موتور (کشش و ترمز )

 

 

 

  ب ـ اشتغال

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1379 تا کنون

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1369 تا 1379

  -

  

  

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  - نام درس تدریس شده ، دانشکده...... ، دانشگاه ..... و ...

 

  سوابق پژوهشی :

  Journal Articles

  1- S.Farshad, Hao Rongtai, “Fundamental research of a novel 3/1 phase converter for electrified railroad” Journal of Northern Jiaotong university, Vol. 23, No 1 Feb 1999 pp 99-104

  2- Zeng guohong, S.Farshad, Hao Rongtai, “A novel traction power supply system based on 3/1 phase balanced power converter” Electric drive for locomotive magazine, Zhuzhou electric locomotive research institute, China , No 3 May 1999 pp 14-18

    3- S.Farshad, A.R.Moniri, 'Modeling the frequency response movements in power transformers for predicting purposes', Iranian Journal Of Electrical and Electronic Engineering Vol.2, No.1, Jan 2006, pp.26-33, ISSN: 1735-2827

    4- S.Farshad, B.Ebrahimi, E.Khavandkar, (Winter 2008), ‘The new method of value engineering and TRIZ: efficacious strategy for costs reduction of missive construction projects’, Iranian journal of engineering education; academy of science of Iran, Vol.9, No.36, pp.59-79, ISSN: 1607-2316.

 

  5- سیامک فرشاد ، محمد فتحیان ، بابک ابراهیمی ، سروش نالچیگر " مراکز رشد مجازی ابزاری در راستای توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها " فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره پیاپی 37 ص 101-124

 

    

  Conference Papers

  1- S.Farshad, Hao Rongtai,” Fundamental research of a novel 3/1 phase converter for electrified railroad ” 1998 International conference on power electronics, Seol, Korea pp. 955-960

  2- S.Farshad, Zeng guohong, Hao Rongtai, “3/1-phase converter for electrified railroad Base on New cascade active filters” The 5th Brazilian power electronic conferences, Brazil, September 1999

  3- S.Farshad, Hao Rongtai, “Compensation of negative sequence, harmonics and reactive currents is electric rail road supply systems” The forth international on railroad transportation 1998, Tehran university, Tehran, Iran.

  4- Zeng guohong, S.Farshad, Hao Rongtai, “Control Strategy of an Active Power Filter Based 3/1 Balanced Converter for Railway Traction System” The 7th Iranian conference on electrical engineering, Tehran 1999, pp. 55-61

  5- S.Farshad, Zeng guohong, Hao Rongtai “Design and performance of the PWM converters based on the quasi-triangular switching strategy” Third International Power Electronics and Motion Control Conference. (IPEMC’2000 Aug. 15-18,2000, Tsinhua university, Beijing China)

  6- S.Farshad, Zeng guohong, Hao Rongtai “A novel 3/1 phase converter for high speed -electrified railway” International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS’2000 August 2000, Northern Jiaotong University, Beijing, China)

  7- S.Farshad, E.Khavandkar, A.Abiarii, (20-21 June 2006), ‘Investigation challenges of productivity culture improvement among Iran’s railway organization personnel and betterment so lotions’, Proceeding of the 6th productivity Conference, Tehran, Iran.

  8- S.Farshad, S.Jahanaian, B.Ebrahimi, E.Khavandkar, (20-21 February 2006), ‘Modeling urban planning based on information and communication technology’, Proceeding of the Second International Information and Communication Technology Management Conference (ICTM2006), Tehran, Iran.

  9- S.Farshad, E.Khavandkar, B.Ebrahimi, M.Khajeafzali, (21-22 November 2005), ‘Combinative models of value engineering and TRIZ’, Proceeding of the 2nd Value Engineering Conference, Tehran, Iran.

  10- S.Farshad, B.Ebrahimi, E.Khavandkar, (7 March 2005), ‘Strategy making for e-cities based on ICT’, Proceeding of 7th Industrial Engineering Students Conference, Tehran, Iran.

  11- S.Farshad, E.Khavandkar, B.Ebrahimi, (16-17May 2004), ‘Concurrent models of information and communication technology in strategic planning of e-cities’, Proceeding of 6th Computer Engineering Students Conference, Tehran, Iran.

 

 

  12- حامد صدریان - سیامک فرشاد " مروری بر نکات طراحی عملی کنترل دیجیتال PFC در یوپی اس های تکفاز با استفاده از DSP " بیست دو دومین کنفرانس مهندسی برق 28-30 آبان 1386

 

  13- حامد صدریان - سیامک فرشاد " مروری بر نکات عملی طراحی کنترل دیجیتال اینورتر در یوپی اس های تکفاز به کمک DSP " بیست دو دومین کنفرانس مهندسی برق 28-30 آبان

 

  14- امیر ابراهیمی، محمدعلی صندیدزاده، سیامک فرشاد " شبیه سازی و بررسی کارآیی منطق فازی در بهبود عملکرد چاپر لکوموتیوهای برقی " اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند ۱۳تا ۹ شهریور 86 دانشگاه فردوسی مشهد

 

  15- علیرضا منیری همدانی سیامک فرشاد " سیستم FRA in SCADA در پستهای فوق مدرن تراکشن "

  هشتمین همایش حمل و نقل ریلی -تهران - انجمن حمل و نقل ریلی, دانشگاه علم و صنعت - سال 1385

 

  16- سیامک فرشاد- سرباز روح الله " اصلاح ساختار درایو شامل شاخه مقاومتی بدون تلفات به منظور بازگشت توان حالت باززایی در ترمز الکتریکی قطارهای برقی " دهمین همایش حمل و نقل ریلی

 

  17- محمد جعفری - سیامک فرشاد " تشخیص و اندازه گیری لغزش چرخ و ریل قطار با استفاده از شبکه عصبی " سومین همایش دانشجویی مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت اردیبهشت 1386

 

  18- آذر انوری ، سیامک فرشاد " تحلیل حرارتی یک موتور آسنکرون و مقایسه با نتایج تجربی " شانردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق تهران ـ شرکت توانیر 1380

 

 

تالیفات  

  1- تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی – نظام جدید آموزش فنی و حرفه ای سال 1374

 

  5 ـ تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

  - Team leader and lead author , "Value engineering study of signaling system in south-east region of I.R.I. railway ”, sponsored and implemented by I.R.I. Railway Co. 2010 ongoing

  - Team leader and lead author , "Study of economical and technical comparison of Tehran’s transportation system, ”, sponsored and implemented by Iran environment protection Org. 2001-2003

  - Team leader and lead author , "Design and development of a hybrid electric minibus ”, sponsored and implemented by Iran Indusrial developing Co.,2001-2003

    - Team leader and lead author , " Economic and technical study of electrification of railway in Iran ”, sponsored and implemented by I.R.I. Railway Co., 2003-2005

    - Team leader and lead author , " Optimal design of squirrel cage asynchronous three phase electrical machine ”, sponsored and implemented by Iran Indusrial developing Co. 1993-1995

    - Team member , "Design of squirrel cage asynchronous three phase electrical machine ”, sponsored and implemented by Iran University of Science and Technology Jahad daneshgahi. , 1985-1987

    - Team member , " Optimal load flow in Kermanshah (Iran) power system ”, West regional electric utility system , 1991-1992

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.2622.4377.fa
برگشت به اصل مطلب