دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی
گزارش کارگاه رزومه نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGE

  گزارش کارگاه آموزشی رزومه نویسی

  دوشنبه 3 مهرماه 1391

  انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن کارگاه آموزشی رزومه نویسی را روز دوشنبه سوم مهرماه ساعت 13 در محل آمفی تئاتر دانشکده با ارائه جناب آقای دکتر مرتضی باقری برگزار نمود.

  در ابتدای کارگاه دکتر باقری خود را به طور مختصر برای حضار معرفی نموده و مختصری از سوابق علمی و آموزشی و تحقیقاتی خود ارائه کردند و رزومه کاملی از فعالیتهایشان را برای دانشجویان حاضر به عنوان مثالی از یک رزومه شرح دادند.

  سپس در ادامه، نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف را معرفی نموده و از مزایای چنین نمایشگاه هایی صحبت کردند و توصیه نمودند که دانشجویان چنین فرصتهایی را برای آشنایی و ارتباط با صنعت از دست ندهند.

  قسمت بعدی برنامه به آموزش رزومه نویسی اختصاص داشت. دکتر باقری از یک فیلم آموزشی برای این قسمت از برنامه استفاده کردند که به طور کامل و با شرح تمام جزئیات یک رزومه را معرفی و چگونگی نگارش آن را توضیح داده بود.

  لازم به ذکر است که 49 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده در این کارگاه شرکت داشتند.

  در ادامه نتیجه نظر سنجی به شرح زیر ارائه می گردد.  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.2530.25661.fa
برگشت به اصل مطلب