دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری- کتر صندید زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۵ | 
ارتقای علمی آقای دکتر محمد علی صندید زاده از استادیاری به دانشیاری
AWT IMAGE

جناب آقای دکتر محمد علی صندیدزاده عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی راه آهن در هیأت ممیزه مورخ 15/9/95 از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند.

به امید توفیق روز افزون ایشان را در تمامی مراحل زندگی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.47578.fa
برگشت به اصل مطلب