دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد - برزگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 
AWT IMAGE آقای امینه برزگر تیله نویی در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰ از پایان نامه خود با عنوان "برآورد تقاضای مسافر در راه آهن پرسرعت (مطالعه موردی: تهران- همدان)" زیر نظر آقا/خانم دکتر ملودی خادم ثامنی در سالن ۱ VIP دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: barzegar.amineiust.ac.ir
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.14207.59152.fa
برگشت به اصل مطلب