دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- تقی پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
 
AWT IMAGE خانم/آقای امیرحسام تقی پور در تاریخ۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تاثیر نیروی محوری در اندرکنش دینامیکیخط و قطار در خصوص بالاستی" زیر نظر خانم/آقای دکتر جبارعلی ذاکری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: amirhesamtaghipour۱۹۹۴@gmail.com
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.14207.54249.fa
برگشت به اصل مطلب