دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار صنعتی
بازدید از پروژه ملی انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/17 | 

 

 

  بازدید از پروژه ملی انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین

  طرح بازدید از پروژه ملی انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین در روز چهارشنبه 17/8/91 با حضور 16نفر از دانشجویان دکتری رشته های مهندسی ماشینهای ریلی و خط و سازه های ریلی و دکتر داوود یونسیان در کارگاه حفر تونل برگزار گردید.

  در این بازدید ابتدا نشستی بین دانشجویان و مسئولین پروژه در سالن جلسات کارگاه برگزار گردید. در این نشست فیلم کوتاهی از نحوه اجرای پرژه از ابتدا تا مرحله بهره برداری به نمایش گذاشته شد. در ادامه مهندس عبدمحمدی، توضیحاتی در مورد اجرای پروژه و مشکلات پیش رو و نحوه مدیریت پروژه ارائه نمودند. در ادامه بازدیدی از مجموعه تونل و نحوه اجرای آن صورت پذیرفت.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.14011.26314.fa
برگشت به اصل مطلب