دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار صنعتی
بازدید از پروژه ملی انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/17 | 

 

AWT IMAGE

 

  بازدید از پروژه ملی انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین

  طرح بازدید از پروژه ملی انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین در روز چهارشنبه 17/8/91 با حضور 16نفر از دانشجویان دکتری رشته های مهندسی ماشینهای ریلی و خط و سازه های ریلی و دکتر داوود یونسیان در کارگاه حفر تونل برگزار گردید.

  در این بازدید ابتدا نشستی بین دانشجویان و مسئولین پروژه در سالن جلسات کارگاه برگزار گردید. در این نشست فیلم کوتاهی از نحوه اجرای پرژه از ابتدا تا مرحله بهره برداری به نمایش گذاشته شد. در ادامه مهندس عبدمحمدی، توضیحاتی در مورد اجرای پروژه و مشکلات پیش رو و نحوه مدیریت پروژه ارائه نمودند. در ادامه بازدیدی از مجموعه تونل و نحوه اجرای آن صورت پذیرفت.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.14011.26314.fa
برگشت به اصل مطلب