دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار صنعتی
بازدید از مترو صادقیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدیدهای صورت گرفته

1-بازدید از قسمت واحد تعمیر و نگهداری قطارهای مترو ایستگاه صادقیه

  در این بازدید (تاریخ  30/8/89 )  برخی از دانشجویان دانشکده مهندسی راه آهن با هر نوع گرایشی توسط انجمن علمی و با همراهی دکتر قربانی از قسمت واحد تعمیر و نگهداری قطارهای مترو ایستگاه صادقیه انجام پذیرفت.

  هدف از بازدید آشنایی با اجزاء لکومونیوهای مختلف و نحوه تعمیرات آنها بود. دانشجویان از قسمتهای مختلف اجزاء لکوموتیو و همچنین از واحدهای تعمیری تراکشن موتور، سیستم برق رسانی و واحد تراش ریل قطار ها و .... بود.

  شایان ذکر است که از مدیر مسئول این ایستگاه و همکاران محترمشان جهت هماهنگی های لازم و زحمات بی دریغشان قدردانی و تشکر بعمل می آید. باشد که این گونه بازدید ها با رویکرد کاربردی کردن دانش در بخش صنعت جهت ارتقاء سطح دانش دانشجویان و همچنین اشنایی دانشجویان با صنعت مرتبط صورت پذیرد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.14011.18617.fa
برگشت به اصل مطلب