دانشکده مهندسی راه آهن- »
آزمایشگاه مرجع ترمز قطارها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۷ | 

AWT IMAGE

-آزمایشگاه مرجع ترمز قطارها

-Train Brake Reference Laberotery

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.10601.46366.fa
برگشت به اصل مطلب