دانشکده فیزیک- فوتونیک و اپتوالکترونیک
آز تحقیقاتی فوتونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک و اپتوالکترونیک 

 

  این آزمایشگاه در سال 76 با پشتیبانی مالی معاونت پژوهشی دانشگاه راه اندازی شد، و در سال 83 با مدیریت دکتر بیژن غفاری تجهیز و تکمیل گردید. در حال حاضر این آزمایشگاه در زمینه فوتونیک و اپتیک قابلیت ارائه خدمات به دانشجویان دوره‌های دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته فیزیک می‌باشد. هم‌چنین تاحدودی قابلیت ارائه خدمات به صنایع را نیز دارا می‌باشد. هم‌اکنون امید است فاز دوم تجهیز آزمایشگاه نیز با موفقیت به پایان برسد.

  

 طرح‌های در حال اجرا در آزمایشگاه:

  • طراحی و ساخت مدولاتور اکستواپتیکی

    اندازه‌گیری همدوسی فضایی چشمه‌های پهن

  

  پروژه های اجرا شده در آزمایشگاه عبارتند از :

    بررسی مشخصات استاتیکی و دینامیکی لیزرهای نیمه هادی

  •  شبیه‌سازی اثرات تلاطم در انتشار پرتو لیزری

  •  حل معادلات تحول لیزرهای رنگی

  •  بررسی اثر ابیراهی ها بر مشخصات پرتو لیزری و اندازه‌گیری آن

  •  طراحی مدولاتورهای اکوستواپتیکی

  •  طراحی تحلیل‌گر فرکانس اپتیکی

  •  بررسی رفتار دیود تونلی به عنوان یک وسیله اپتوالکترونیکی

  •  بررسی انتشار مدهای هرمیت - گاوسی و پرتوهای همدوسی جزئی GSM در اتمسفر متلاطم

  •  بررسی کیفیت و مشخصه‌سازی باریکه لیزر

  •  آشکارسازهای انحناسنجی

  •  اندازه‌گیری جابجایی طول موج لیزرهای نیمه‌هادی با جریان الکتریکی

  

  پایان‌نامه‌های دکترا:

   انتشار پرتو در اتمسفر آشوبناک

   •  اندازه‌گیری همدوسی پرتوها در انتشار در اتمسفر

  

  مقالات انتشار یافته:

 بررسی اثر مدولاتورهای آکستواپتیکی بر کیفیت باریکه لیزر، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 1386.

  بررسی انتشار و عبور توان متوسط مدهای هرمیت گاوسی در محیط متلاطم، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 1386.  

Analysis of the Propagation of Flat- topped Beam with Various Beam Orders through Turbulent Atmosphere ,   Optics & Lasers in Engineering, 2008

 

  , Analyzing Beam Propagation through Atmospheric Turbulance for Different Degrees of Global Coherency

J. of Optical Communications, 2008

 

  Spectral Changes of Partially Coherent Flat topped Beam in Turbulent Atmosphere , Optics Communications, 2007

 

   A New Simple Algorithm for Image Processingin Shack – Hatrmann Wavefront Sensing, 8th International Conference in Quality Control by Artificial Vision, May 23-25 2007

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.4149.4558.fa
برگشت به اصل مطلب