دانشکده فیزیک- اطلاعیه ها
تاریخ امتحانات میان ترم فیزیک پایه ۱ و ۲ کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی عزیز
تاریخ امتحان میان ترم فیزیک پایه ۱ و ۲ مطابق جدول ذیل می باشد:
        فیزیک پایه۲ پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۹:۰۰
        فیزیک پایه۱ پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.19177.68874.fa
برگشت به اصل مطلب