دانشکده فیزیک- اطلاعیه ها
دفاعیه ارشد خانم فاطمه عزیزپور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 
دفاعیه ارشد خانم فاطمه عزیزپور تحت عنوان " طراحی و آماده سازی ساختارهای موجبری کانالی به روش پشت نگاری لیزری و بررسی خواص نوری آنها به روش تمام نگاری دیجیتال" در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ ساعت ۱۶ در سالن کنفرانس ساختمان شماره دو دانشکده فیزیک به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا جعفرفرد و دکتر محمدرضا رشیدیان وزیری و مشاوره خانم دکتر هدیه پازوکیان برگزار می شود. 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.19177.67564.fa
برگشت به اصل مطلب